Professors Estables
Dr. Mn. Gabriel Amengual Coll
Dr. Mn. Joan Andreu Alcina
Dr. Mn. Bartomeu Bennàssar Vicens
Dr. Mn. Joan Bestard Comas
Dr. Mn. Antoni-Jesús Dols Salas
Dr. Mons. Jordi Gayà Estelrich
Dr. Mn. Miquel Gual Tortella
Dr. Mn. Francesc Ramis Darder
    
 
Professors no Estables
 
Llic. Mn. Llorenç Alcina Rosselló
Llic. P. Gaspar Eugeni Alemany Ramis, MM. SS. CC.
Llic. P. Lluís Arrom Albéniz, O. F. M. Cap.
Llic. Mn. Joan Bauzà Bauzà
Llic. Mn. Nadal Bernat Salas
Llic. Mn. Joan Carles Cànovas Miranda
Llic. Sr. Miquel Àngel Garau Trias
Llic. Mn. Marià Gastalver Martín
Llic. Mn. Josep Antoni Guardiola Crespí
Llic. Mn. Ramon Lladó Rotger
Llic. Mn. Cèsar Murillo Rademacher
Llic. Mn. Pere Nicolau Oliver Vives
Llic. P. Jaume Reynés Matas, MM. SS. CC.
Llic. Mn. Lluc Riera Coll
Llic. Mn. Antoni Riutort Fullana
Dr. P. Gabriel Seguí Trobat, MM. SS. CC.
Llic. Mn. Teodor Suau Puig
Llic. Mn. Bartomeu Villalonga Moyà
 
 
Professors Convidats
 
Llic. Mn. Josep Adrover Vallbona
Dr. Mn. Antoni Alzamora Salom
Llicda. Sra. Mª Dolors Garcia-Carpintero López-Astilleros
Llicda. Sra. Aina Gual de Torrella Le-Senne
Dr. Mn. Diego León Fioravanti
Dr. Mn. Juan José Llamedo González
Dr. Mn. Ricard Mejía Fernández
Llic. Mn. Francesc Munar Servera
Llic. Mn. Eugeni Rodríguez Adrover
Llicda. Sra. Joana Mª Serra Miró
   
 
Professors en excedència
Dra. Sra. Maria del Pilar Fiol Ximelis (professora estable)
Llic. Mn. Jaume Mas Julià (professor no estable)
Llic. Mn. Àngel Reigades Ramon (pofessor no estable)