43. José María Sevilla Marcos, El que sé de Miramar, 2009.
42. Salvador Cabot Rosselló, Inicis del convent de Sant Francesc i les relacions de Ramon Llull amb els franciscans, 2008.
41. Pere Ramis i Serra, La ciutat i l'entorn polític en el pensament lul·lià, 2007.
40. Jordi Gayà Estelrich, "Que el llibre multiplicàs". Ramon Llull i els llibres, 2006 .
39. Josep Perarnau i Espelt, Ramon Llull i la seva teologia de la Immaculada, 2005.
38. Aina Moll Marquès, Els treballs lul·lístics de Francesc de Borja Moll, 2004.
37. Jaume Mercant Simó, Catàleg de llibres escrits per preveres diocesans (1993-2002), 204.
36. Ricard Torrents i Bertrana, De Llull a Verdaguer i de Verdaguer a Llull o la poesia transcendental, 2003.
35. Nou Testament, 2na edició revisada, 2003.
34. Joan Bestard i Comas, Dues reflexions ètiques (L'ètica civil, plataforma de diàleg entre creients i no creients. - Globalització, Tercer Món i solidaritat), 2002.
33. Antoni I. Alomar i Canyelles, Mossèn Antoni M. Alcover i el Beat Ramon Llull, 2002.
32. La Biblia. Biblia catalana, 2na edició revisada, 2002.
31. Bartomeu Bennàssar i Vicens, Turisme amb rostre humà, 2002.
30. Gabriel Ensenyat Pujol, Pobresa i beneficència en Ramon Llull, 2001.
29. Gabriel Janer Manila, De l'educació del jove Blanquerna, 2000.
28. Pere-Joan Llabrés i Martorell, Celebrar Nadal a Mallorca, 1999.