Llicenciatura

 

Els crèdits indicats són ECTS.

 

CURS PRIMER

 

Primer semestre

• Hermenèutica bíblica: Relats de creació (4) - Llicda. Sra. Joana Mª Serra

• Hermenèutica bíblica: Els relats evangèlics de la mort i resurrecció de Jesús (4) - Llic. P. Jaume Reynés, MSSCC

• El laïcat en la tasca evangelitzadora de l'Església  (4) - Llic. Mn. Bartomeu Villalonga

• Doctrina social de l'Església en el context històric (4) - Dr. Mn. Joan Bestard

• Catequètica especial (4) -Llic. Mn. Eugeni Rodríguez

• Didàctica de l'ensenyament de la religió (4) - Llic. Sra. Mª Dolors García-Carpintero

Seminari: Eixos bàsics de la renovació teològica del segle XX: L'aportació de K. Rahner (4) - Dr. Mn. Andreu Alcina

* Metodologia per a l'elaboració de la tesina (2) - Dr. Mn. Jordi Gayà

      * Sols per als de Primer

          Per als de segon: Preparació de la tesina (2)

 

Segon semestre

• Pastoral del turisme (4) - Dr. Mn.  Joan Bestard

• La Teologia cristiana del segle XX (4) - Dr. Mn. Jordi Gayà 

• Nova religiositat i noves espiritualitats (4) - Llic. Mn. Josep Antoni Guardiola

• La teologia monàstica (segles x-xii) (4) - Dr. Mn. Diego León

• Seminari - Lectura de textos: Documents del Magisteri sobre la Pastoral de la Mobilitat (6) -  Dr. Mn. Jordi Gayà

• Prparació de la tesina (8)