Llicenciatura

 

Els crèdits indicats són ECTS.

 

CURS SEGON

 

Primer semestre

• Hermenèutica bíblica:Nou Testament (4) - Llic. P. Gaspar Alemany, MSSCC

• Teologia de la creació i ecologia (4) - Llcda. Sra. Aina Gual

• Teologia oriental (4) - Llic. Fr. Lluís A. Arrom OFMCap

• Estructura pastoral de l'Església diocesana (4) - Dr. Mn. Joan Bestard

• Introducció a l'ètica de la virtut (4) - Llic. Sr. Miquel Àngel Garau

• Seminari: "L'exili de Déu" (4) - Dr. Mn. Jordi Gayà

• Crèdits per a la tesina (6)*

 

* Sols per als de Primer:

  Metodologia per a l'elaboració de la tesina (2) - Dr. Mn. Jordi Gayà

   Crèdits per a la tesina (4)

 

Segon semestre

• Judaisme i islamisme (4) Dr. Mn. Jordi Gayà

• Documents del Magisteri sobre Evangelització (4) - Llic. Mn. Bartomeu Villalonga

• Diàleg interreligiós (4) - Llic. Sra. Aina Gual

• Patrimoni artístic i evangelització (2) - Llic. Mn. Cèsar Murillo

• Crèdits per a la tesina (6)