Batxillerat

 

Els crèdits indicats són ECTS.

 

CURS PRIMER

 

Primer semestre

• Introducció a les ciències religioses (4) - Dr. Mn. Jordi Gayà

• Metodologia (2) - Dr. Mn. Jordi Gayà

• Història de la Filosofia I (4) - Dr. Mn. Joan Andreu

• Teologia Fonamental (6) - Dr. Mn. Jordi Gayà - Dr. Mn. Joan Andreu

• Introducció a l'Antic Testament (4) - Dr. Mn. Francesc Ramis

• Teologia Moral Fonamental (4) - Llic. Mn. Ramon Lladó

• Metafísica (4) - Llic. Sr. Miquel A. Garau

• Seminari (4) - Llic. Sr. Miquel A. Garau

 

Segon semestre

• Història de la Filosofia II (4) - Dr. Sr. Joan Andreu

• Antropologia filosòfica (4) - Llic. Sr. Miquel A. Garau 

• Fenomenologia de la religió (4) - Llic. Sr. Miquel A. Garau 

• Sociologia de la religió (4) - Dr. Mn. Joan Bestard

• Introducció al Nou Testament (4) - Llic. P. Gaspar Alemany MSSCC

• Pentateuc i Històrics (4) - Dr. Mn. Francesc Ramis

• Història de les religions (4) - Dr.  Mn. Joan C. Cànovas

 

 

 

CURS SEGON

 

Primer semestre

• Psicologia de la religió (4) - Mn. Marià Gastalver

• Teologia Moral de la vida. Bioètica teològica (4) - Llic. Mn. Ramon Lladó

• Teologia espiritual (4) - Llic. Josep A. Guardiola

• Sagraments (6) - Dr. Mn. Antoni J. Dols

• Misteri de Déu (6) - Dr. Mn. Joan Andreu

• Cristologia (6) - Llic. Fr. Lluís A. Arrom, OFMCap

*Sols pers als de Tercer: Seminari de síntesi (2) - Dr. Mn. Jordi Gayà

 

Segon semestre

• Escrits sapiencials i Salms (4) - Dr. Mn. Francesc Ramis

• Evangelis sinòptics i Actes (4) - Llic. P. Jaume Reynés, M. SS. CC.

• Patrologia (4) - Dr. Mn. Antoni J. Dols

• Profetes (4) -Dr. Mn. Francesc Ramis

• Teologia pastoral (4) - Llic. Mn. Lluc Riera

• Teologia Moral de l'amor i la sexualitat (4) - Llic. Mn. Ramon Lladó

• Catequètica (4) - Llic. Mn. Eugeni Rodríguez

 *Sols pers als de Tercer: Seminari de síntesi (4) - Dr. Mn. Jordi Gayà