Batxillerat

 

Els crèdits indicats són ECTS.

 

CURS PRIMER

 

Primer semestre

• Introducció a les ciències religioses (4) - Dr. Mn. Jordi Gayà

• Metodologia (2) - Dr. Mn. Jordi Gayà

• Història de la Filosofia I (4) - Dr. Sr. Joan Andreu

• Antropologia filosòfica(4) - Llic. Sr. Miquel A. Garau 

• Fenomenologia de la religió (4) - Llic. Sr. Miquel A. Garau 

• Teologia Fonamental (6) - Dr. Mn. Jordi Gayà

• Introducció a l'Antic Testament (4) - Dr. Mn. Francesc Ramis

• Teologia Moral Fonamental (4) - Llic. Mn. Ramon Lladó

 

Segon semestre

• Història de la Filosofia II (4) - Dr. Sr. Joan Andreu

• Metafísica (4) - Llic. Sr. Miquel A. Garau

• Sociologia de la religió (4) - Dr. Mn. Joan Bestard

• Introducció al Nou Testament (4) - Llic.da Sra. Joana Mª Serra

• Pentateuc i Històrics (4) - Dr. Mn. Francesc Ramis

• Història de les religions (4) - Dr.  Mn. Joan C. Cànovas

• Seminari (4) - Llic. Sr. Miquel A. Garau

 

 

CURS TERCER

 

Primer semestre

• Escrits joànics (4) - Llic. P. Gaspar Alemany, MSSCC

• Antropologia teològica (6) - Dr. Mn. Antoni-Jesús Dols

• Teologia Moral social (4) - Llic. Mn. Ramon Lladó

• Escatologia (4) - Llic.da Sra. Aina Gual

• Història de l'Església I (4) - Llic. Mn. Cèsar Murillo

• Litúrgia (4) - Llic. Mn. Pere Nicolau Oliver

• Història de la Teologia (4) - Dr. Mn. Antoni-Jesús Dols

* Sols per als de tercer curs:

      Seminari de síntesi (2) - Dr. Mn. Jordi Gayà

 

Segon semestre

• Cartes apostòliques (4) - Llic. P. Jaume Reynés. MSSCC

• Eclesiologia (6) - Llic. Mn. Bartomeu Villalonga

• Mariologia (2) - Llic. Mn. Pere Nicolau Oliver

Ecumenisme (2) - Llic. Mn. Bartomeu Villalonga

• Història de l'Església II (4) - Llic. Mn. Cèsar Murillo

• Dret canònic (4) - Llic. Mn. Nadal Bernat

• Història de l'Església de Mallorca (2) - Llic. Mn. Cèsar Murillo

* Sols per als de tercer curs:

      Seminari de síntesi  (4) - Dr. Mn. Jordi Gayà