Batxillerat

 

Els crèdits indicats són ECTS.

 

CURS PRIMER

 

Primer semestre

• Introducció a les ciències religioses (4) - Dr. Mn. Jordi Gayà

• Metodologia (2) - Dr. Mn. Jordi Gayà

• Història de la Filosofia I (4) - Dr. Sr. Joan Andreu

• Antropologia filosòfica(4) - Llic. Sr. Miquel A. Garau 

• Fenomenologia de la religió (4) - Llic. Sr. Miquel A. Garau 

• Teologia Fonamental (6) - Dr. Mn. Jordi Gayà

• Introducció a l'Antic Testament (4) - Dr. Mn. Francesc Ramis

• Moral Fonamental (4) - Llic. Mn. Ramon Lladó

 

Segon semestre

• Història de la Filosofia II (4) - Dr. Sr. Joan Andreu

• Metafísica (4) - Llic. Sr. Miquel A. Garau

• Sociologia de la religió (4) - Dr. Mn. Joan Bestard

• Introducció al Nou Testament (4) - Llic. P. Antoni Cabrera Olmedo, C. R.

• Pentateuc i Històrics (4) - Dr. Mn. Francesc Ramis

• Història de les religions (4) - Dr.  Mn. Joan C. Cànovas

• Seminari (4) - Llic. Sr. Miquel A. Garau

 

 

CURS SEGON

 

Primer semestre

• Psicologia de la religió (4) - Mn. Marià Gastalver

• Teologia espiritual (4) - Mn. Josep A. Guardiola

• Sagraments (6) - Dr. Mn. Antoni J. Dols

• Misteri de Déu (6) - Dr. Mn. Joan Andreu

• Cristologia (6) - Llic. Fr. Lluís A. Arrom, OFMCap

• Moral de la vida (4) - Llic. Mn. Ramon Lladó

* Sols per als de tercer curs:

      Seminari de síntesi (2) - Dr. Mn. Jordi Gayà

 

Segon semestre

• Escrits sapiencials i Salms (4) - Dr. Mn. Francesc Ramis

• Eclesiologia (6) - Dr. Mn. Miquel Gual

• Evangelis sinòptics i Actes (6) - Llic. P. Jaume Reynés. MSSCC

• Patrologia (4) - Dr. Mn. Antoni J. Dols

• Profetes (4) - Dr. Mn. Francesc Ramis

• Teologia pastoral (4) - Llic. Mn. Lluc Riera

• Moral de l'amor i la sexualitat (4) Llic. Mn. Ramon Lladó

• Catequètica (4) - Llic. Mn. Antoni Vadell

* Sols per als de tercer curs:

      Seminari de síntesi  (4) - Dr. Mn. Jordi Gayà