Curs 2018-2019.

Durant els dies indicats en el calendari en el següent horari:

4 a 8 setembre: de 9h a 13h a la Biblioteca Diocessana

11-15 de set.: matins de 9h a 14h a la Biblioteca

                         dimarts i dijous de 15h a 18h a Secretaria ISUCIR 

Vos pregam fer en qualsevol moment una pre-matriculació via e-mail usant els formularis adjunts, per facilitar les llistes d'alumnes a l'inici de les classes.

La matriculació no serà ferma fins a la presentació dels justificants del pagament de les taxes.

 

Formularis:

Full d'inscripció [per aquells que es matriculen per primera vegada]: doc

Full de matriculació per als alumnes de Batxillerat: doc - pdf

Full de matriculació per als alumnes de Llicenciatura: doc - pdf

* Vegeu en els formularis les normes a tenir presents

 

Incompatibilitat d’assignatures

Els alumnes que se matriculen per primera vegada o ho facin a assignatures soltes, han d’observar el següent quadre de prioritats:

Assignatures a cursar

abans de

Introducció a les Ciències Religioses i Metodologia

en el primer semestre de matriculació

Teologia Fonamental

qualsevol altra assignatura de Teologia

Introducció a l’Antic Testament

qualsevol altra assignatura de l’AT

Introducció al Nou Testament

qualsevol altra assignatura del NT

Moral Fonamental

qualsevol altra assignatura de Moral