Batxillerat

Primer curs
 
  Primer semestre

Hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

18,00 a

18,45

 
Intr. Ciències Religioses


(J. Gayà)

 

Teologia Moral Fonamental

 

 

(R. Lladó)

 

Història Filosofia I

 

 

(J. Andreu)

 

 

 

Antropologia filosòfica

 

 

(M. A. Garau)

18,45 a

19,30

 

         

19,45 a

20,30


Teologia Fonamental
(10.9 - 4.11)
(J. Andreu)

Metodologia
(7.11 - 13.1)
(J. Gayà)

 

Introducció a l'A.T.

 

 

(F. Ramis)

 

Teologia Fonamental

 

 

(J. Gayà)

 

 

 

 

 

 

 

Fenomenologia de la religió

 

 

(M. A. Garau)

20,30 a

21,15


Segon semestre

Hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

18,00 a

18,45

 
Seminari:
H. Blumenberg
Metaforologia

(M. A. Garau)

 

Història de les religions

 

 

(J. C. Cànovas)

 

Història Filosofia II

 

 

(J. Andreu)

 

 

 

Metafísica

 

 

 

(M. A. Garau)

18,45 a

19,30

 

         

19,45 a

20,30 

Pentateuc i Històrics

 

 

(F. Ramis)

 

Sociologia de la religió

 

 

(J. Bestard)

 

 

 

 

 

 

 

Introducció al N.T.

 

 

(G. Alemany)

20,30 a

21,15

 

Tercer  curs

 
Primer semestre

Hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

18,00 a

18,45

 

Antropologia teològica

 

 

(A. J. Dols)

 

 


Litúrgia(P. Oliver)

 

Hist. de l'ESglésia I

 

 

(C. Murillo)

 

Escatologia

 

 

 

(A. Gual)

18,45 a

19,30

 

 

19,45 a

20,30

 

Història de la Teologia

 

 

(A. J. Dols)

 

 

Antropologia teològica
(J. J. Dols)

 

Seminari de síntesi

 

 

(J. Gayà)

20,30 a

21,15

 


Segon semestre

Hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

18,00 a

18,45

 
Eclesiologia


(B. Villalonga)

 

Teologia Moral Social

 

(R. Lladó)

 

Mariologia

(6.02 - 10.04)

 

(P. Oliver)

 

Història de l'Església II

 

(C. Murillo)

 

Escrits joànics

 

 

(G. Alemany)

18,45 a

19,30

 

         

19,45 a

20,30Eclesiologia

(B. Villalonga)

 

Cartes Apostòliques

 

(J. Reynés)

 

Dret Canònic

 

 

(N. Bernat)

 

Hist. Església Mallorca
(C. Murillo)

 


Seminari síntesi

(J. Gayà)

20,30 a

21,15


Ecumenisme

(B. Villalonga
   

Llicenciatura

Primer curs

Primer semestre 

Hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

18,00 a 18,45

 

El laïcat en la tasca evangelitzadora de l'Església

 

(B. Villalonga)

 

Hermenèutica bíblica: Relats de creació

 

 

(J. J. Llamedo)

 

 

Doctrina social de l'Església en el context històric 

 

(J. Bestard)

 

Hermenèutica bíblica: Els relats evangèlics de la mort i resurrecció de Jesús
(J. Reynés)


18:45 a 19,30

 

 

 

 

 19,45 a 20,30

 

Metodologia per a la tesina

(12.9 - 31.10)

 

 

(J. Gayà)

 

Catequètica especial

 

 

 

(E. Rodríguez)

 

Seminari: L'aportació de K. Rahner 

 

 

(J. Andreu)


20,30 a 21,15

 

 

Segon semestre

Hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

18,00 a

18,45

 
Documents del Magisteri sobre Pastoral de la mobilitat

(J. Gayà)

 

La teologia cristiana del s. XX

 

 

(J. J. Llamedo)

 

Pastoral del Turisme

 

 

 

(J. Bestard)

 

 

La teologia monàstica (segles X-XII)

 

 

(D. León)

Nova religiositat i noves espiritualitats

(J. A. Guardiola)

18,45 a

19,30

 

         

19,45 a

20,30 

 

Didàctica de l'ensenyament de la religió

 

(Mª D. Garcia-Carpintero(¡)

 

 

 

 

 

 

 

20,30 a

21,15