Batxillerat

Primer curs
 
  Primer semestre

Hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

18,00 a

18,45

 
Teologia Fonamental


(J. Gayà)

 

Teologia Moral Fonamental

 

 

(R. Lladó)

 

Història Filosofia I

 

 

(J. Andreu)

 

 

Introducció a les Ciències Religioses

 

(R. Mejía)

 

Antropologia filosòfica

 

 

(M. A. Garau)

18,45 a

19,30

 

         

19,35 a

20,20


Teologia Fonamental
(11.11 - 13.01)

(J. Andreu)


 

Introducció a l'A.T.

 

 

(J. M. Serra)

 

 

Metodologia

(16.09 - 4.11)

 

 

(R. Mejía)

 

 

 

Fenomenologia de la religió

 

 

(M. A. Garau)

20,20 a

21,05


Segon semestre

Hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

18,00 a

18,45

 
Seminari:
Algunes qüestions al voltant de la retòrica

(M. A. Garau)

 

 

Història Filosofia II

 

(J. Andreu)

 

Introducció al Nou Testament

 

(G. Alemany)

 

18,45 a

19,30

 

         

19,35 a

20,20


Metafísica

 

 

 

(M. A. Garau)

 

Pentateuc i Històrics

 

 

(J. M. Serra)

 

Sociologia de la religió

 

 

(J. Bestard)

 

 

 

 

 

 

 

20,20 a

21,05

 

Segon  curs

 
Primer semestre

Hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

18,00 a

18,45

 

Cristologia

(B. Vilalonga

  Seminari de Síntesi

(J. Gayà)

 


Sagraments(A. J. Dols)

 

Teologia Moral de la vida

 

(R. Lladó)

 

Psicologia de la religió

 

 

(M. Gastalver)

18,45 a

19,30

Cristologia
(J. Andreu)

Sagraments
(A. J. Dols)

 

 

19,35 a

20,20

 

Misteri de Déu

(16.09 - 28.10)

 

(J. Andreu)

 

Escrits sapiencials i Salms

 

(F. Ramis)

 

Misteri de Déu

 

 

(J. Andreu)


Cristologia(J. Andreu)
 

20,20 a

21,05Segon semestre

Hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

18,00 a

18,45

 
Teologia espiritual


(J. A.Guardiola)

 

Teologia Moral de l'amor i la sexualitat

 

(R. Lladó)

 

Profetes

 

 

 

(F. Ramis)

 

Catequètica

 

 

 

E. Rodríguez

 

 

Patrologia

 

 

 

(A. J. Dols)

18,45 a

19,30

 

         

19,35 a

20,20


Evangelis sinòptics i Actes

(J. Reynés)

 

Teologia Pastoral

 

 

(E. Rodríguez)

 

 

Evangelis sinòptics i Actes 

 

(J. Reynés


20,20 a

21,05

 

Llicenciatura

Primer curs

Primer semestre 

Hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

18,00 a 18,45

 

Hermen. bíblica N.T. Anàlisi catequètic de les paràboles

 

(G. Alemany)

 

 

Estructura pastoral de l'Església diocesana 

 

(J. Bestard)

 

El debat contemporani sobre Déu

 

 

(J.J. Llamedo)

 


Teologia de la creació i ecologia

 

( A. Gual)

18:45 a 19,30

 

 

 

 

 19,35 a 20,20

 

Moviments i associacios eclesials

 

(J. Gayà)

 

 

Pastoral dels sagraments: Acollida en la compassió

(J. R. Ortega


20,20 a 21,05

 

 

Segon semestre

Hora

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

18,00 a

18,45

 
Documents del Magisteri sobre Evangelització

(B. Villalonga)

 

Judaisme i islamisme

 

 

(J. Gayà)

 

 

Patrimoni artístic i evangelització

(2.04 a 4.06)

 

(C. Murillo)

 

Diàleg interreligiós

(A. Gual)

18,45 a

19,30

 

         

19,35 a

20,20 

Religiositat popular

 

 

(J. Gayà)

 

Seminari de lectura de textos

 

(J. Andreu)

(5.02 a 26.03)

 

Seminari de lectura de textos

 

(J.J. Llamedo)

(2.04 a 4.06)

 

 

 

20,20 a

21,05