135
Publicació del nou volum de Comunicació

  

"La Benaurada Verge Maria, aurora resplendent, és mare assumpta i elegida en bé de totes les creatures."
Ramon Llull, Llibre de predicació.
dormicio